Servei de vigilància i seguretat a la Filmoteca de Catalunya, a la plaça Salvador Seguí, 1-9 08001 de Barcelona.

Servei de vigilància i seguretat a la Filmoteca de Catalunya, a la plaça Salvador Seguí, 1-9 08001 de Barcelona.

Adjudicación

Adjudicación (Barcelona)

Título del Contrato: Servei de vigilància i seguretat a la Filmoteca de Catalunya, a la plaça Salvador Seguí, 1-9 08001 de Barcelona.

 

Importe: 124.800,00 Euros.

Órgano de Contratación: Institut Català de les Empreses Culturals

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas: 06/11/2018 15:00

Número de Expediente: K0596 G2029 N19/06

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=gBXF6uDCHdmOUi78BmzhOQ%3D%3D