Servei de seguretat, vigilància i control d’accessos a l’edifici situat al carrer Tàpies número 4 de Barcelona, d’acord amb les previsions del Plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible

Licitación

Anuncio de Licitación (Barcelona)
Título del Contrato: Servei de seguretat, vigilància i control d’accessos a l’edifici situat al carrer Tàpies número 4 de Barcelona, d’acord amb les previsions del Plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible

Importe: 213.776,27 Euros.
Órgano de Contratación: Ajuntament de Barcelona
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 22/04/2021 13:00
Número de Expediente: 20214095
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=WjMg9OMbm2rnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com