Servei de manteniment d´alarmes d´intrusió i foc, els correctius necessaris i el servei d´acuda il·limitat, amb mesures de contractació pública sostenible, en els locals destinats a oficines amb adreça a Dr. Aiguader 36, Dr. Aiguader 22-24 i Dr. Aiguader 15 i en els locals destinats a magatzem amb adreça a Pg. Guayaquil 57, dividit en 2 lots.

Servei de manteniment d´alarmes d´intrusió i foc, els correctius necessaris i el servei d´acuda il·limitat, amb mesures de contractació pública sostenible, en els locals destinats a oficines amb adreça a Dr. Aiguader 36, Dr. Aiguader 22-24 i Dr. Aiguader 15 i en els locals destinats a magatzem amb adreça a Pg. Guayaquil 57, dividit en 2 lots.

Licitación

Título del Contrato: Servei de manteniment d´alarmes d´intrusió i foc, els correctius necessaris i el servei d´acuda il·limitat, amb mesures de contractació pública sostenible, en els locals destinats a oficines amb adreça a Dr. Aiguader 36, Dr. Aiguader 22-24 i Dr. Aiguader 15 i en els locals destinats a magatzem amb adreça a Pg. Guayaquil 57, dividit en 2 lots.

 

Importe: 18.000,00 Euros.

Órgano de Contratación: Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas: 22/09/2023 13:00

Número de Expediente: 23/044

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=63kLCv1%2BMvGIzo3LHNPGcQ%3D%3D