Servei de controlados d’accés i de personal auxiliar per als actes culturals organitzats per l’Institut de Cultura de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible

Servei de controlados d’accés i de personal auxiliar per als actes culturals organitzats per l’Institut de Cultura de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible

Licitación

Anuncio de Licitación (Barcelona)
Título del Contrato: Servei de controlados d’accés i de personal auxiliar per als actes culturals organitzats per l’Institut de Cultura de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible

Importe: 243.893,59 Euros.
Órgano de Contratación: Institut de Cultura de Barcelona
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 21/06/2021 14:00
Número de Expediente: 0609/2021
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=PbdalKrOTsznSoTX3z%2F7wA%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com