Servei de control d’accés i suport a l’organització (controladors i auxiliars) necessaris per al desenvolupament de les activitats programades per l’Ajuntament de Martorell i gestionades pel Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell

Pliegos

Pliegos (Barcelona)

Título del Contrato: Servei de control d’accés i suport a l’organització (controladors i auxiliars) necessaris per al desenvolupament de les activitats programades per l’Ajuntament de Martorell i gestionades pel Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell

 

Importe: 83.698,50 Euros.

Órgano de Contratación: Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas: 06/04/2023 23:59

Número de Expediente: 488/2023

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=haciO4IP2V%2BXQV0WE7lYPw%3D%3D