Servei basat en garantir la vigilància a les instal.lacions del PAB quan aquest es troba tancat, per evitar l’entrada de persones no autoritzades i controlar que no es produeixin incidències.

Licitación

Anuncio de Licitación (Barcelona)
Título del Contrato: Servei basat en garantir la vigilància a les instal.lacions del PAB quan aquest es troba tancat, per evitar l’entrada de persones no autoritzades i controlar que no es produeixin incidències.

Importe: 42.375,00 Euros.
Órgano de Contratación: Consorci del Bages per a la Gestió de Residus
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 07/05/2021 14:00
Número de Expediente: 02.05.03.04-21002
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=6yXKbnIMaL4BPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com