Seguretat i vigilància i control d’accessos

Seguretat i vigilància i control d’accessos

Licitación

Anuncio de Licitación (Lleida)

Título del Contrato: –  Seguretat i vigilància i control d’accessos

– Vigilància d’edificis i altres immobles municipals amb cotxe de l’empresa de seguretat

Importe: 81.886,00 Euros.

Órgano de Contratación: Ajuntament de Soses

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas: 09/03/2021 23:59

Número de Expediente: 65/2021

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=nM9kBiJBtqGiEJrVRqloyA%3D%3D

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com