Prestació del servei de vigilància i seguretat dels béns i les persones en l’àmbit dels edificis i espais de la Universitat de Girona (CPV 79714000-2).

Prestació del servei de vigilància i seguretat dels béns i les persones en l’àmbit dels edificis i espais de la Universitat de Girona (CPV 79714000-2).

Licitación

Anuncio de Licitación (Girona)

Título del Contrato: Prestació del servei de vigilància i seguretat dels béns i les persones en l’àmbit dels edificis i espais de la Universitat de Girona (CPV 79714000-2).

Lots: Aquesta licitació no es divideix en lots atès que per la naturalesa del servei, la proximitat entre els edificis i els campus de la Universitat de Girona, és convenient disposar d’una única empresa amb un únic punt de coordinació del servei i un únic interlocutor. Dividir el contracte en lots causaria perjudicis de coordinació i execució del servei.

Importe: 736.928,80 Euros.

Órgano de Contratación: Universitat de Girona

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas: 19/03/2021 14:00

Número de Expediente: 016/20.SV

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=jDprV4XY%2B2%2BiEJrVRqloyA%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com