L’objectiu d’aquesta licitació la contractació del serveis de vigilància i seguretat de qualsevol de les instal·lacions titularitat de la societat mercantil publica de SERVEIS D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, S.A.M, MP

L’objectiu d’aquesta licitació la contractació del serveis de vigilància i seguretat de qualsevol de les instal·lacions titularitat de la societat mercantil publica de SERVEIS D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, S.A.M, MP

Licitación

Anuncio de Licitación (Barcelona)
Título del Contrato: L’objectiu d’aquesta licitació la contractació del serveis de vigilància i seguretat de qualsevol de les instal·lacions titularitat de la societat mercantil publica de SERVEIS D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, S.A.M, MP

Importe: 103.662,78 Euros.
Órgano de Contratación: VNG Aparcaments
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 18/06/2021 14:00
Número de Expediente: 210018
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=p6IpXaIKHS1vYnTkQN0%2FZA%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com