L’objecte del present contracte és establir les condicions que regularan les prestacions dels serveis de seguretat, vigilants de seguretat i auxiliars de serveis per a les diferents dependències de Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM), Cementiris de Barcelona S.A (CBSA) i Parc d’Atraccions del Tibidabo SAU (PATSA) que es detallen i d’acord amb el marc legal i normatiu existent.

Pliegos

Pliegos (Barcelona)

Título del Contrato: L’objecte del present contracte és establir les condicions que regularan les prestacions dels serveis de seguretat, vigilants de seguretat i auxiliars de serveis per a les diferents dependències de Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM), Cementiris de Barcelona S.A (CBSA) i Parc d’Atraccions del Tibidabo SAU (PATSA) que es detallen i d’acord amb el marc legal i normatiu existent.

 

Importe: 19.429.539,00 Euros.

Órgano de Contratación: Barcelona de Serveis Municipals SA

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas: 15/09/2023 10:00

Número de Expediente: 2023SA0189AC

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=gCZ9v8CGIn2Izo3LHNPGcQ%3D%3D