L’objecte del contracte consisteix en la prestació del servei de vigilància i seguretat sense arma a diferents instal·lacions de REDESSA, en determinats casos de manera periòdica i d’altres puntuals o ocasionals.

Anunció Adjudicación

Título del Contrato: L’objecte del contracte consisteix en la prestació del servei de vigilància i seguretat sense arma a diferents instal·lacions de REDESSA, en determinats casos de manera periòdica i d’altres puntuals o ocasionals.

Importe: 97.720,20 Euros.
Órgano de Contratación: Reus Desenvolupament Econòmic SA
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 22/01/2024 14:30
Número de Expediente: 13.2023
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=o2eOvxgUnYBVYjgxA4nMUw%3D%3D