L’objecte d’aquest plec és la contractació d’un servei de vigilància, sense armes, per a 4 centres de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona

L’objecte d’aquest plec és la contractació d’un servei de vigilància, sense armes, per a 4 centres de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona

Licitación

Anuncio de Licitación (Tarragona)
Título del Contrato: L’objecte d’aquest plec és la contractació d’un servei de vigilància, sense armes, per a 4 centres de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona

Importe: 59.990,57 Euros.
Órgano de Contratación: Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 09/06/2021 23:59
Número de Expediente: 066/2021
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3pe4SZt114urz3GQd5r6SQ%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com