Contractació del servei de vigilància i manteniment de neteja de l’interior del nou aparcament municipal de Ponent, d’acord amb el descrit en la clàusula 5a del Plec de prescripcions tècniques.

Contractació del servei de vigilància i manteniment de neteja de l’interior del nou aparcament municipal de Ponent, d’acord amb el descrit en la clàusula 5a del Plec de prescripcions tècniques.

Pliegos

Título del Contrato: Contractació del servei de vigilància i manteniment de neteja de l’interior del nou aparcament municipal de Ponent, d’acord amb el descrit en la clàusula 5a del Plec de prescripcions tècniques.

Importe: 59.000,00 Euros.
Órgano de Contratación: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 12/05/2023 23:59
Número de Expediente: COBS2023/016
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Xw9IUn6rQyq7JOCXkOhcDg%3D%3D

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com