Prestació dels serveis de vigilància i seguretat en els edificis i instal·lacions del MACBA, amb la major eficàcia i eficiència possibles i garantint la seguretat de les persones, obres d’art, instal·lacions i activitats que es desenvolupin en els edificis i dependències del MACBA, amb mesures de contractació pública sostenible

Prestació dels serveis de vigilància i seguretat en els edificis i instal·lacions del MACBA, amb la major eficàcia i eficiència possibles i garantint la seguretat de les persones, obres d’art, instal·lacions i activitats que es desenvolupin en els edificis i dependències del MACBA, amb mesures de contractació pública sostenible

Título del Contrato: Prestació dels serveis de vigilància i seguretat en els edificis i instal·lacions del MACBA, amb la major eficàcia i eficiència possibles i garantint la seguretat de les persones, obres d’art, instal·lacions i activitats que es desenvolupin en els edificis i dependències del MACBA, amb mesures de contractació pública sostenible

Importe: 904.784,92 Euros.
Órgano de Contratación: Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 13/06/2023 14:00
Número de Expediente: 2023-02
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=xNWJrvJow%2Bo2wEhQbcAqug%3D%3D

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com