Prestació del servei d’informació, atenció i control d’accés i, de vigilància de seguretat, de les fires que organitza l’Organisme Autònom de Fires i Mercats de l’Ajuntament de Vic.

Prestació del servei d’informació, atenció i control d’accés i, de vigilància de seguretat, de les fires que organitza l’Organisme Autònom de Fires i Mercats de l’Ajuntament de Vic.

Pliegos/Cataluña

Título del Contrato: Prestació del servei d’informació, atenció i control d’accés i, de vigilància de seguretat, de les fires que organitza l’Organisme Autònom de Fires i Mercats de l’Ajuntament de Vic.

Importe: 92.135,20 Euros.
Órgano de Contratación: Organisme Autònom Fires i Mercats de Vic
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 12/04/2023 23:59
Número de Expediente: FIM/72/2023
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=wsns9f8k2aaXQV0WE7lYPw%3D%3D

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com