Servei de vigilància i control d’accessos en les oficines del Consorci del Barri de La Mina, situades al carrer Mar 12, entresol, de Sant Adrià de Besòs, l’ horari en que s’haurà de realitzar la prestació del servei,  serà de 8:00 a 17:30 de dilluns a dijous i els divendres de 8:00 a 14:00 hores, (en el període de jornada intensiva, el vigilant realitzarà l’horari de 8:00 a 15:00 de dilluns a dijous i els divendres de 8:00 a 14:00 hores).

Servei de vigilància i control d’accessos en les oficines del Consorci del Barri de La Mina, situades al carrer Mar 12, entresol, de Sant Adrià de Besòs, l’ horari en que s’haurà de realitzar la prestació del servei,  serà de 8:00 a 17:30 de dilluns a dijous i els divendres de 8:00 a 14:00 hores, (en el període de jornada intensiva, el vigilant realitzarà l’horari de 8:00 a 15:00 de dilluns a dijous i els divendres de 8:00 a 14:00 hores).

Pliegos

Título del Contrato: Servei de vigilància i control d’accessos en les oficines del Consorci del Barri de La Mina, situades al carrer Mar 12, entresol, de Sant Adrià de Besòs, l’ horari en que s’haurà de realitzar la prestació del servei,  serà de 8:00 a 17:30 de dilluns a dijous i els divendres de 8:00 a 14:00 hores, (en el període de jornada intensiva, el vigilant realitzarà l’horari de 8:00 a 15:00 de dilluns a dijous i els divendres de 8:00 a 14:00 hores).

Importe: 16.990,48 Euros.
Órgano de Contratación: Consorci del Barri de la Mina
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 27/03/2023 12:00
Número de Expediente: SS-016/23
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=PCmkeaEHjh2mq21uxhbaVQ%3D%3D

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com