L’objecte del contracte és la realització del servei de vigilància i control d’accessos a les biblioteques del Consorci de Biblioteques de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.

L’objecte del contracte és la realització del servei de vigilància i control d’accessos a les biblioteques del Consorci de Biblioteques de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.

Pliegos

Título del Contrato: L’objecte del contracte és la realització del servei de vigilància i control d’accessos a les biblioteques del Consorci de Biblioteques de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.

Amb la prestació d’aquest servei es pretén prevenir la comissió d’actes incívics o delictius a les biblioteques que gestiona el Consorci, minimitzant els riscos en les biblioteques més exposades.

Importe: 144.121,00 Euros.
Órgano de Contratación: Consorci de les Biblioteques de Barcelona
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 28/03/2023 13:00
Número de Expediente: 074_23000003
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ojOtgcEGJM%2Bmq21uxhbaVQ%3D%3D

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com