Prestació del servei de vigilància rural per a la preservació dels àmbits rurals i espais natural del municpi de Perafort.

Prestació del servei de vigilància rural per a la preservació dels àmbits rurals i espais natural del municpi de Perafort.

Título del Contrato: Prestació del servei de vigilància rural per a la preservació dels àmbits rurals i espais natural del municpi de Perafort.

Importe: 13.800,00 Euros.
Órgano de Contratación: Ajuntament de Perafort
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 07/02/2023 23:59
Número de Expediente: 797/2022
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=mu7X3HboYeVvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com