Socorrisme al Centre Aquàtic Municipal i a la Piscina Municipal Descoberta i de vigilància a la piscina

Socorrisme al Centre Aquàtic Municipal i a la Piscina Municipal Descoberta i de vigilància a la piscina

Título del Contrato: Socorrisme al Centre Aquàtic Municipal i a la Piscina Municipal Descoberta i de vigilància a la piscina

Importe: 265.445,00 Euros.
Órgano de Contratación: Ajuntament d’Abrera
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 28/02/2023 23:59
Número de Expediente: 5533/2022
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=LRD5ptDtZa2iEJrVRqloyA%3D%3D

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com