Serveis de vigilància i seguretat privada en els edificis i dependències següents: Ajuntament, col·legis electorals i diferents edificis municipals, d’acord amb les condicions detallades en el plec de prescripcions tècniques.

Serveis de vigilància i seguretat privada en els edificis i dependències següents: Ajuntament, col·legis electorals i diferents edificis municipals, d’acord amb les condicions detallades en el plec de prescripcions tècniques.

Título del Contrato: Serveis de vigilància i seguretat privada en els edificis i dependències següents: Ajuntament, col·legis electorals i diferents edificis municipals, d’acord amb les condicions detallades en el plec de prescripcions tècniques.
Complementàriament la finalitat del contracte s’insereix dintre la política d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones

Importe: 1.973.077,70 Euros.
Órgano de Contratación: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 25/01/2023 13:00
Número de Expediente: 2022-SE-OH-26
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=kbpwwpXSCxAuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com