Contractació del servei de vigilància de seguretat privada (sense armes) i personal auxiliar de serveis per a la celebració de la 68ª edició de la mostra floral “Girona, Temps de Flors” corresponent a l’any 2023.

Contractació del servei de vigilància de seguretat privada (sense armes) i personal auxiliar de serveis per a la celebració de la 68ª edició de la mostra floral “Girona, Temps de Flors” corresponent a l’any 2023.

Pliegos

Título del Contrato: Contractació del servei de vigilància de seguretat privada (sense armes) i personal auxiliar de serveis per a la celebració de la 68ª edició de la mostra floral “Girona, Temps de Flors” corresponent a l’any 2023.

Importe: 33.298,84 Euros.
Órgano de Contratación: Ajuntament de Girona
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 14/04/2023 14:00
Número de Expediente: 2022052958
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=HgEfuNZk7Mumq21uxhbaVQ%3D%3D

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com