Serveis de vigilància i seguretat a diversos edificis i equipaments de l’Ajuntament de Sant Joan Despí

Serveis de vigilància i seguretat a diversos edificis i equipaments de l’Ajuntament de Sant Joan Despí

Anuncio Previo 

Título del Contrato: Serveis de vigilància i seguretat a diversos edificis i equipaments de l’Ajuntament de Sant Joan Despí (CCS 2022 5)

Importe: 310.888,67 Euros.
Órgano de Contratación: Ajuntament de Sant Joan Despí
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 17/05/2023 23:59
Número de Expediente: CO2023011PL
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=f4NGOmUWFSJQFSeKCRun4Q%3D%3D

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com