Contractació del servei de seguretat i vigilància, d’informació i control d’espais en equipaments i instal·lacions de l’Ajuntament de Gavà, així com, esdeveniments, actes, ocupacions i d’altres espais en vi a pública del terme municipal de Gavà.

Contractació del servei de seguretat i vigilància, d’informació i control d’espais en equipaments i instal·lacions de l’Ajuntament de Gavà, així com, esdeveniments, actes, ocupacions i d’altres espais en vi a pública del terme municipal de Gavà.

Título del Contrato: Contractació del servei de seguretat i vigilància, d’informació i control d’espais en equipaments i instal·lacions de l’Ajuntament de Gavà, així com, esdeveniments, actes,
ocupacions i d’altres espais en vi a pública del terme municipal de Gavà.

Importe: 226.191,59 Euros.
Órgano de Contratación: Ajuntament de Gavà
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 21/02/2023 23:59
Número de Expediente: PX SERV 11 _23
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=eEua%2BF2faugSugstABGr5A%3D%3D

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com