L’objecte de contractació són els serveis de seguretat i vigilància i auxiliars de serveis per al Parc Sanitari Pere Virgili

L’objecte de contractació són els serveis de seguretat i vigilància i auxiliars de serveis per al Parc Sanitari Pere Virgili

Pliegos

Título del Contrato: L’objecte de contractació són els serveis de seguretat i vigilància i auxiliars de serveis per al Parc Sanitari Pere Virgili

Importe: 3.457.772,72 Euros.
Órgano de Contratación: Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 15/05/2023 14:00
Número de Expediente: 22/250
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=cRv98ax9rnMuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com