Contractació dels serveis de vigilància i seguretat, per al 2023, per a l’immoble del carrer d’Enric Granados 33 de Barcelona, seu de Loteries de Catalunya i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Contractació dels serveis de vigilància i seguretat, per al 2023, per a l’immoble del carrer d’Enric Granados 33 de Barcelona, seu de Loteries de Catalunya i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Pliegos

Título del Contrato: Contractació dels serveis de vigilància i seguretat, per al 2023, per a l’immoble del carrer d’Enric Granados 33 de Barcelona, seu de Loteries de Catalunya i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Importe: 58.219,89 Euros.
Órgano de Contratación: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 01/03/2023 10:00
Número de Expediente: 2023-079
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=4SpHHLvHYv9vYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com