Servei de vigilància i seguretat de diversos edificis i equipaments del municipi de Bescanó en rondes aleatòries de dilluns a diumenge, inclosos els dies festius, dins la franja horària de 22 h a les 6 h/Gerona

Servei de vigilància i seguretat de diversos edificis i equipaments del municipi de Bescanó en rondes aleatòries de dilluns a diumenge, inclosos els dies festius, dins la franja horària de 22 h a les 6 h

Título del Contrato: Servei de vigilància i seguretat de diversos edificis i equipaments del municipi de Bescanó en rondes aleatòries de dilluns a diumenge, inclosos els dies festius, dins la franja horària de 22 h a les 6 h./ Gerona

Importe: 30.487,80 Euros.
Órgano de Contratación: Ajuntament de Bescanó
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 10/05/2023 14:00
Número de Expediente: 1403-2023-354
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3cAQp2KGe4qmq21uxhbaVQ%3D%3D

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com