Servizo de vixilancia e seguridade nos Centros de Convivencia municipais do Concello de Lugo adscritos aos Servizos Sociais, todo esto conforme os pregos de prescricións técnicas elaborados pola Xefa do Servizo de Servizos Sociais do Concello

Servizo de vixilancia e seguridade nos Centros de Convivencia municipais do Concello de Lugo adscritos aos Servizos Sociais, todo esto conforme os pregos de prescricións técnicas elaborados pola Xefa do Servizo de Servizos Sociais do Concello

Formalización

Anuncio de Formalización (Lugo)
Título del Contrato: Servizo de vixilancia e seguridade nos Centros de Convivencia municipais do Concello de Lugo adscritos aos Servizos Sociais, todo esto conforme os pregos de prescricións técnicas elaborados pola Xefa do Servizo de Servizos Sociais do Concello.
CPV: Servicios de guardias de seguridad.
Servicios de seguridad.
Importe: 202.713,70 Euros.
Órgano de Contratación: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Administración: Administración Local
Fecha final de presentación de ofertas: 02/01/2020 14:00
Número de Expediente: 2019-070
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=I6coRLqX3drnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com