Servei de vigilància i seguretat del Palau Centelles i el seu edifici annex, amb accessos des de la baixada de Sant Miquel, núm. 8, i des del carrer Gegants, núm. 2, de Barcelona

Servei de vigilància i seguretat del Palau Centelles i el seu edifici annex, amb accessos des de la baixada de Sant Miquel, núm. 8, i des del carrer Gegants, núm. 2, de Barcelona

Formalización

Anuncio de Formalización (Barcelona)
Título del Contrato: Servei de vigilància i seguretat del Palau Centelles i el seu edifici annex, amb accessos des de la baixada de Sant Miquel, núm. 8, i des del carrer Gegants, núm. 2, de Barcelona.

Importe: 65.789,60 Euros.
Órgano de Contratación: Consell de Garanties Estatutàries
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 05/01/2021 17:00
Número de Expediente: CGE-2021-1
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=YjwyPSPn2jKXQV0WE7lYPw%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com