Servei de vigilància a diferents promocions d’habitatges buits de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Formalización

Anuncio de Formalización (Catalunya)
Título del Contrato: Servei de vigilància a diferents promocions d’habitatges buits de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Importe: 573.156,36 Euros.
Órgano de Contratación: Agència de l’Habitatge de Catalunya
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 14/09/2020 14:00
Número de Expediente: AHC-2020-00110
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=lAv7VuOkmAmmq21uxhbaVQ%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com