L’objecte de la licitació és la de contractar el servei de vigilància i cura dels habitatges, places d’aparcament i locals comercials, es fa necessària un servei de vigilància en el que dues persones facin rondes juntes, compreses des de les 19 hores (set de la tarda) a les 7 hores (set del mati) dins de les set escales i els aparcaments, relacionats en el plec de prescripcions tècniques, que es troben en les parcel·les J i O del Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació Passeig Central ¿ Zona Industrial, del Pla de Reordenació i Millora del barri de La Mina, les quals estan una al costat de l’altre, i es composen de set escales d’habitatges i els aparcaments de les parcel·les J i  O, per les quals s’hauran de fer les rondes.

L’objecte de la licitació és la de contractar el servei de vigilància i cura dels habitatges, places d’aparcament i locals comercials, es fa necessària un servei de vigilància en el que dues persones facin rondes juntes, compreses des de les 19 hores (set de la tarda) a les 7 hores (set del mati) dins de les set escales i els aparcaments, relacionats en el plec de prescripcions tècniques, que es troben en les parcel·les J i O del Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació Passeig Central ¿ Zona Industrial, del Pla de Reordenació i Millora del barri de La Mina, les quals estan una al costat de l’altre, i es composen de set escales d’habitatges i els aparcaments de les parcel·les J i  O, per les quals s’hauran de fer les rondes.

Formalización

Anuncio de Formalización (Barcelona)
Título del Contrato: L’objecte de la licitació és la de contractar el servei de vigilància i cura dels habitatges, places d’aparcament i locals comercials, es fa necessària un servei de vigilància en el que dues persones facin rondes juntes, compreses des de les 19 hores (set de la tarda) a les 7 hores (set del mati) dins de les set escales i els aparcaments, relacionats en el plec de prescripcions tècniques, que es troben en les parcel·les J i O del Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació Passeig Central ¿ Zona Industrial, del Pla de Reordenació i Millora del barri de La Mina, les quals estan una al costat de l’altre, i es composen de set escales d’habitatges i els aparcaments de les parcel·les J i  O, per les quals s’hauran de fer les rondes.

Importe: 69.026,63 Euros.
Órgano de Contratación: Consorci del Barri de la Mina
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 28/12/2020 11:00
Número de Expediente: SS-016/21
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=N2hV8R5kTl2rz3GQd5r6SQ%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com