L’Objecte d’aquesta contractació és la prestació dels serveis de vigilància i seguretat, lloguer de maquinari de seguretat (escàner i arc detector de metalls), Central Receptora d’Alarmes (CRA), Custòdia de claus i Acuda i manteniment (preventiu i correctiu) dels sistemes de seguretat

L’Objecte d’aquesta contractació és la prestació dels serveis de vigilància i seguretat, lloguer de maquinari de seguretat (escàner i arc detector de metalls), Central Receptora d’Alarmes (CRA), Custòdia de claus i Acuda i manteniment (preventiu i correctiu) dels sistemes de seguretat

Formalización

Anuncio de Formalización (Catalunya)
Título del Contrato: L’Objecte d’aquesta contractació és la prestació dels serveis de vigilància i seguretat, lloguer de maquinari de seguretat (escàner i arc detector de metalls), Central Receptora d’Alarmes (CRA), Custòdia de claus i Acuda i manteniment (preventiu i correctiu) dels sistemes de seguretat

Importe: 403.325,00 Euros.
Órgano de Contratación: Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 25/01/2021 12:00
Número de Expediente: CTN2001037
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=wb0yCNycRSGmq21uxhbaVQ%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com