L’objecte d’aquest contracte és el servei de seguretat privada del Servei Tècnic Punt de Trobada de Manresa.Aquest servei s’haurà de prestar per un (1) vigilant uniformat no armat. Les característiques del servei figuren al plec de prescripcions tècniques.

L’objecte d’aquest contracte és el servei de seguretat privada del Servei Tècnic Punt de Trobada de Manresa.Aquest servei s’haurà de prestar per un (1) vigilant uniformat no armat. Les característiques del servei figuren al plec de prescripcions tècniques.

Formalización

Anuncio de Formalización (Barcelona)
Título del Contrato: L’objecte d’aquest contracte és el servei de seguretat privada del Servei Tècnic Punt de Trobada de Manresa.Aquest servei s’haurà de prestar per un (1) vigilant uniformat no armat. Les característiques del servei figuren al plec de prescripcions tècniques.

Importe: 20.384,00 Euros.
Órgano de Contratación: Sumar, serveis públics d’acció social de Catalunya, SL
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 08/01/2021 23:59
Número de Expediente: 452/2020
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=561wcck%2F3SABPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com