El contracte té per objecte la prestació dels serveis de vigilància i seguretat al Pavelló Municipal Girona-Fontajau i a les Piscines d’Estiu de la Zona esportiva de la Devesa del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Girona.

El contracte té per objecte la prestació dels serveis de vigilància i seguretat al Pavelló Municipal Girona-Fontajau i a les Piscines d’Estiu de la Zona esportiva de la Devesa del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Girona.

Formalización

Anuncio de Formalización (Girona)
Título del Contrato: El contracte té per objecte la prestació dels serveis de vigilància i seguretat al Pavelló Municipal Girona-Fontajau i a les Piscines d’Estiu de la Zona esportiva de la Devesa del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Girona.

Es considera servei de seguretat i vigilància el conjunt d’operacions que cal realitzar de manera diària i/o periòdica i que tenen com a objectiu garantir la vigilància i seguretat de les persones, dels actes que es realitzen, els béns i les instal·lacions, i en qualsevol cas, segons els requeriments marcats a la Llei 05/2014 de 4 d’abril de Seguretat Privada i el reglament que la desenvolupi.

L’objecte del contracte es divideix en els LOTS següents:
– LOT núm. 1: Prestació del servei de vigilància i seguretat al Pavelló Municipal Girona-Fontajau.
– LOT núm. 2: Prestació del servei de vigilància i seguretat a les Piscines d’Estiu de la Zona Esportiva de la Devesa.

Els licitadors podran optar a un, o bé a més d’un lot, segons el seu interès, doncs els lots seran objecte d’adjudicació independent.

La prestació dels serveis s’executarà amb les característiques especificades en el Plec de prescripcions tècniques.

Importe: 344.379,50 Euros.
Órgano de Contratación: Ajuntament de Girona
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 21/09/2020 14:00
Número de Expediente: 2020028708
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=5iSPfDyuounnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com