Contracte de serveis de vigilància i control del mercat municipal de venda no sedentària de Santa Oliva.

Contracte de serveis de vigilància i control del mercat municipal de venda no sedentària de Santa Oliva.

Formalización

Anuncio de Formalización (Tarragona)
Título del Contrato: L’Ajuntament de Santa Oliva tramita l’expedient administratiu per dur a terme la licitació del contracte de serveis de vigilància i control del mercat municipal de venda no sedentària de Santa Oliva.

D’acord amb l’Ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària de Santa Oliva, aprovada definitivament 19.12.02019, el mercat es durà a terme amb una periodicitat setmanal, els dissabtes entre les 9:00 hores i les 14:00 hores, i dins l’àmbit delimitat en el carrer Conca de Barberà s/n del polígon industrial Molí d’en Serra.

Importe: 55.751,28 Euros.
Órgano de Contratación: Ajuntament de Santa Oliva
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 10/08/2020 23:59
Número de Expediente: 271/2020
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=6u3mUYO%2BnB6rz3GQd5r6SQ%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com