Contractació d’un servei integral de vigilància, seguretat i auxiliar de control del Mercat de Sant Antoni, que inclou el servei de vigilància privada (sense armes) i seguretat de l’equipament i llurs activitats

Contractació d’un servei integral de vigilància, seguretat i auxiliar de control del Mercat de Sant Antoni, que inclou el servei de vigilància privada (sense armes) i seguretat de l’equipament i llurs activitats

Formalización

Anuncio de Formalización (Barcelona)
Título del Contrato: L’objecte de la licitació, és la contractació d’un servei integral de vigilància, seguretat i auxiliar de control del Mercat de Sant Antoni, que inclou el servei de vigilància privada (sense armes) i seguretat de l’equipament i llurs activitats

Importe: 897.825,60 Euros.
Órgano de Contratación: Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 05/11/2020 12:00
Número de Expediente: 327/20
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=H2h0ilmB7IiXQV0WE7lYPw%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com