Contractació dels serveis de vigilància i seguretat de les instal·lacions del Parc Científic i tecnològic Agroalimentari de Lleida

Contractació dels serveis de vigilància i seguretat de les instal·lacions del Parc Científic i tecnològic Agroalimentari de Lleida

Formalización

Anuncio de Formalización (Lleida)
Título del Contrato: Contractació dels serveis de vigilància i seguretat de les instal·lacions del Parc Científic i tecnològic Agroalimentari de Lleida

Importe: 93.075,00 Euros.
Órgano de Contratación: Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 19/10/2020 08:00
Número de Expediente: 2020/SER-03
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=236omku3%2F34uf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com