És objecte del present plec la contractació de la prestació del servei d’alarma i vigilancia del Centre d’empreses i emprenedoria de Can Gavarra, per manterir la vigilancia del centre així com controlar que no es produeixin incidències i atendre-les en cas que n’hi hagin. L’objecte es refereix en tot cas al Servei de vigilància, el Servei de connexió d’alarma, la transmissió GPRS amb connexió a la central receptora i el manteniment anual de l’alarma.

Licitación

Anuncio de Licitación (Barcelona)
Título del Contrato: És objecte del present plec la contractació de la prestació del servei d’alarma i vigilancia del Centre d’empreses i emprenedoria de Can Gavarra, per manterir la vigilancia del centre així com controlar que no es produeixin incidències i atendre-les en cas que n’hi hagin. L’objecte es refereix en tot cas al Servei de vigilància, el Servei de connexió d’alarma, la transmissió GPRS amb connexió a la central receptora i el manteniment anual de l’alarma.

Importe: 3.600,00 Euros.
Órgano de Contratación: Ajuntament de Polinyà
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 30/04/2021 14:00
Número de Expediente: C-15/2021
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=OMFdd%2F6zsbimq21uxhbaVQ%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com