És objecte de la present licitació la contractació promoguda pel Servei d’Espai Públic de la prestació del servei de vigilància i informació a les platges de Vilanova i la Geltrú, consistent en la informació, vigilància i control de les mesures per a la reducció de riscos higiènico-sanitaris enfront al COVID-19 establertes durant la temporada de bany 2021 així com la vigilància, avisos a les usuàries i usuaris de les platges i informació relativa a aspectes de protecció mediambiental i el suport a la col·locació de senyalització i cartelleria.

Licitación

Anuncio de Licitación (Barcelona)
Título del Contrato: És objecte de la present licitació la contractació promoguda pel Servei d’Espai Públic de la prestació del servei de vigilància i informació a les platges de Vilanova i la Geltrú, consistent en la informació, vigilància i control de les mesures per a la reducció de riscos higiènico-sanitaris enfront al COVID-19 establertes durant la temporada de bany 2021 així com la vigilància, avisos a les usuàries i usuaris de les platges i informació relativa a aspectes de protecció mediambiental i el suport a la col·locació de senyalització i cartelleria.

Importe: 28.925,62 Euros.
Órgano de Contratación: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 07/05/2021 23:59
Número de Expediente: 103/2021/eCONT
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=hBMasajtJ7F7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com