El seu principal objectiu, sempre sota la coordinació general de la Policia Local, és complementar la vigilància i inspecció en funcions administratives a l’àmbit de la platja de Castelldefels.

Licitación

Anuncio de Licitación (Barcelona)
Título del Contrato: El seu principal objectiu, sempre sota la coordinació general de la Policia Local, és complementar la vigilància i inspecció en funcions administratives a l’àmbit de la platja de Castelldefels.

En l’àmbit de la platja és vol prestar servei amb auxiliars de serveis distribuïts en els diferents sectors de platja. La funció d’aquests auxiliars  serà la de informar de la normativa de referència a l’espai natural de la platja, normativa relacionada amb les ordenances municipals, civisme i convivència i el pla d’usos de les diferents activitats que tenim en aquest espai, coordinats amb la Policia Local.

Importe: 41.310,00 Euros.
Órgano de Contratación: Ajuntament de Castelldefels
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 28/04/2021 23:59
Número de Expediente: 29/2021
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=5%2FBtovAdPhmXQV0WE7lYPw%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com