El contracte té per objecte l’execució dels serveis consistents en la vigilància de les instal·lacions de St. Pere i St. Pau, i de ronda dinàmica en dues instal·lacions de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA, segons s’estableix al plec de prescripcions tècniques amb aquest objecte, al qual s’haurà de subjectar la prestació de servei objecte del contracte.

El contracte té per objecte l’execució dels serveis consistents en la vigilància de les instal·lacions de St. Pere i St. Pau, i de ronda dinàmica en dues instal·lacions de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA, segons s’estableix al plec de prescripcions tècniques amb aquest objecte, al qual s’haurà de subjectar la prestació de servei objecte del contracte.

Licitación

Título del Contrato: El contracte té per objecte l’execució dels serveis consistents en la vigilància de les instal·lacions de St. Pere i St. Pau, i de ronda dinàmica en dues instal·lacions de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA, segons s’estableix al plec de prescripcions tècniques amb aquest objecte, al qual s’haurà de subjectar la prestació de servei objecte del contracte.

Importe: 81.965,42 Euros.
Órgano de Contratación: Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 24/10/2023 14:00
Número de Expediente: C043_23
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Oq0rVxIG7dgeC9GJQOEBkQ%3D%3D