El contracte té per objecte la prestació del servei de seguretat i vigilància sense armes i els serveis auxiliars de l’Auditori Palau de Congressos de Girona, d’acord amb les especificacions del plec de condicions tècniques annex i que es resumeix el seu abast en la vigilància interior i del perímetre de l’APCG i tot l’àmbit de la seva influència, el control de tots els accessos i dependències de l’edifici, així com dels bens i instal·lacions existents, la protecció de les persones que s’hi troben i de tot el material sota responsabilitat de la Fundació

Licitación

Anuncio de Licitación (Girona)
Título del Contrato: El contracte té per objecte la prestació del servei de seguretat i vigilància sense armes i els serveis auxiliars de l’Auditori Palau de Congressos de Girona, d’acord amb les especificacions del plec de condicions tècniques annex i que es resumeix el seu abast en la vigilància interior i del perímetre de l’APCG i tot l’àmbit de la seva influència, el control de tots els accessos i dependències de l’edifici, així com dels bens i instal·lacions existents, la protecció de les persones que s’hi troben i de tot el material sota responsabilitat de la Fundació.

Importe: 187.813,10 Euros.
Órgano de Contratación: Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 12/05/2021 14:00
Número de Expediente: 2020/389
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=MkobZw6oLK%2BXQV0WE7lYPw%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com