Servei de seguretat i vigilància a l’Edifici Josep Pallach del Districte de Sant Andreu, 2021-2022 amb mesures de contractació pública sostenible. Les tasques a desenvolupar són les que es recullen en la clàusula 2 (descripció del servei) del Plec de prescripcions tècniques

Servei de seguretat i vigilància a l’Edifici Josep Pallach del Districte de Sant Andreu, 2021-2022 amb mesures de contractació pública sostenible. Les tasques a desenvolupar són les que es recullen en la clàusula 2 (descripció del servei) del Plec de prescripcions tècniques

Desestimiento

Anuncio de Desestimiento (Barcelona)
Título del Contrato: Servei de seguretat i vigilància a l’Edifici Josep Pallach del Districte de Sant Andreu, 2021-2022 amb mesures de contractació pública sostenible. Les tasques a desenvolupar són les que es recullen en la clàusula 2 (descripció del servei) del Plec de prescripcions tècniques.

Importe: 59.280,00 Euros.
Órgano de Contratación: Ajuntament de Barcelona
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 28/05/2021 14:00
Número de Expediente: Ctte 21001490 Exp. 1015/2021
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=h9W2Ttmr42wSugstABGr5A%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com