Codi d’expedient: JU-65/21 GEEC JU 2021 136 Servei de monitoratge, seguiment i vigilància remota de persones sotmeses a mesures penals i a control de centres penitenciaris.

Codi d’expedient: JU-65/21 GEEC JU 2021 136 Servei de monitoratge, seguiment i vigilància remota de persones sotmeses a mesures penals i a control de centres penitenciaris.

Desestimiento

Anuncio de Desestimiento (Catalunya)
Título del Contrato: Codi d’expedient: JU-65/21 GEEC JU 2021 136
Servei de monitoratge, seguiment i vigilància remota de persones sotmeses a mesures penals i a control de centres penitenciaris.
Aquest anunci és la licitació de l’anunci previ PREVI-JU-2021-136 publicat el dia 23/12/2020.
Licitació derivada de la consulta preliminar de mercat publicada en el perfil del contractant en data 7 d’agost de 2020.

Importe: 1.949.720,00 Euros.
Órgano de Contratación: Departament de Justícia
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas:
Número de Expediente: JU-2021-136
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=RGLDKeL%2B0Ysuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com