Contractació administrativa per adjudicar el servei de Guarderia Rural de l’Alta Garrotxa, mitjançant procediment obert simplificat abreujat

Contractació administrativa per adjudicar el servei de Guarderia Rural de l’Alta Garrotxa, mitjançant procediment obert simplificat abreujat

Licitación

Anuncio de Licitación (Girona)

Título del Contrato: Contractació administrativa per adjudicar el servei de Guarderia Rural de l’Alta Garrotxa, mitjançant procediment obert simplificat abreujat

Importe: 10.330,58 Euros.

Órgano de Contratación: Consorci per a la protecció i la gestió de l’espai d’interès natural de l’Alta Garrotxa

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas: 11/03/2021 13:00

Número de Expediente: 2021/11

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=dHB3RJudC%2BGmq21uxhbaVQ%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com