Constitueix l’objecte del plec l’adjudicació del contracte de prestació dels serveis de vigilància i seguretat del Mercat Ambulant, segons condicions descrites al: “Plec de condicions tècniques que han de regir la contractació per la prestació dels serveis de vigilància pel mercat ambulant de Cambrils

Pliegos

Pliegos (Tarragona)

Título del Contrato: Constitueix l’objecte del plec l’adjudicació del contracte de prestació dels serveis de

vigilància i seguretat del Mercat Ambulant, segons condicions descrites al: “Plec de

condicions tècniques que han de regir la contractació per la prestació dels serveis de

vigilància pel mercat ambulant de Cambrils

 

Importe: 12.638,08 Euros.

Órgano de Contratación: Ajuntament de Cambrils

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas: 08/06/2023 23:59

Número de Expediente: X2023032907

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ZcUqHU3Ajp6FQ%2FlhRK79lA%3D%3D