Aquest contracte té per objecte la prestació dels serveis necessaris per a dur a terme la seguretat privada de la Piscina d’Estiu

Aquest contracte té per objecte la prestació dels serveis necessaris per a dur a terme la seguretat privada de la Piscina d’Estiu

Licitación

Anuncio de Licitación (Barcelona)
Título del Contrato: Aquest contracte té per objecte la prestació dels serveis necessaris per a dur a terme la seguretat privada de la Piscina d’Estiu.

Importe: 42.593,00 Euros.
Órgano de Contratación: Ajuntament d’Esparreguera
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 23/06/2021 14:00
Número de Expediente: 3109-3323/2021
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=XFGM%2BemOBlQuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com