Serveis en règim de lloguer de la instal.lació, manteniment i retirada de portes de seguretat amb pany electrònic, panells i reixes antiocupació i alarmes, gestió amb plataforma web de control d’accessos/avisos i servei d’empresa de vigilància i acuda per als habitatges gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Serveis en règim de lloguer de la instal.lació, manteniment i retirada de portes de seguretat amb pany electrònic, panells i reixes antiocupació i alarmes, gestió amb plataforma web de control d’accessos/avisos i servei d’empresa de vigilància i acuda per als habitatges gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Adjudicación 

Anuncio de Adjudicación (Catalunya)

Título del Contrato: Serveis en règim de lloguer de la instal.lació, manteniment i retirada de portes de seguretat amb pany electrònic, panells i reixes antiocupació i alarmes, gestió amb plataforma web de control d’accessos/avisos i servei d’empresa de vigilància i acuda per als habitatges gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Importe: 1.376.075,04 Euros.
Órgano de Contratación: Agència de l’Habitatge de Catalunya
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 30/11/2020 14:00
Número de Expediente: AHC-2021-00024
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=pcId70onPJGXQV0WE7lYPw%3D%3D

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com