Servei de vigilància i seguretat destinat al recinte de la Ciutat de Repòs i Vacances de Tarragona , ubicades a la carretera N-340 Km 4,5  de Tarragona

Servei de vigilància i seguretat destinat al recinte de la Ciutat de Repòs i Vacances de Tarragona , ubicades a la carretera N-340 Km 4,5  de Tarragona

Adjudicación 

Anuncio de Adjudicación (Tarragona)
Título del Contrato: Servei de vigilància i seguretat destinat al recinte de la Ciutat de Repòs i Vacances de Tarragona , ubicades a la carretera N-340 Km 4,5  de Tarragona.

Importe: 184.752,80 Euros.
Órgano de Contratación: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 28/12/2020 12:00
Número de Expediente: BE-2021-263
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=PibzIC4sMDmiEJrVRqloyA%3D%3D

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com