Servei de vigilància i seguretat a les seus de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a Barcelona i Lleida

Servei de vigilància i seguretat a les seus de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a Barcelona i Lleida

Adjudicación 

Anuncio de Adjudicación (Catalunya)

Título del Contrato: Servei de vigilància i seguretat a les seus de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a Barcelona i Lleida

Importe: 234.000,00 Euros.

Órgano de Contratación: Agència de l’Habitatge de Catalunya

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas: 04/02/2021 14:00

Número de Expediente: AHC-2021-00057

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Ckvd%2F44BM2GiEJrVRqloyA%3D%3D

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com