Servei de seguretat, vigilància i control d’accessos, a l’edifici situat al carrer Tàpies número 4 de Barcelona, d’acord amb les previsions del Plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible

Adjudicación 

Anuncio de Adjudicación (Barcelona)
Título del Contrato: Servei de seguretat, vigilància i control d’accessos, a l’edifici situat al carrer Tàpies número 4 de Barcelona, d’acord amb les previsions del Plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible

Importe: 58.866,25 Euros.
Órgano de Contratación: Ajuntament de Barcelona
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 22/03/2021 13:00
Número de Expediente: 20214082
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=GkjWqChCTrCmq21uxhbaVQ%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com